♂Hoangnhatanh12♀♥ღ♥...

...Tôi khắc lên đây ba dòng thơ lạnh...
...Suốt cuộc đời đau khổ và cô đơn...
...Miệng tuy cười nhưng tâm hồn rơi lệ...
...Người tôi hận cũng là người tôi yêu...